Direct contact opnemen? Bel 0413 - 364816

Home / Privacy verklaring

Privacy verklaring

Fa van der Doelen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande Privacyverklaring.

Persoonsgegevens die door Fa van der Doelen verwerkt worden.

Fa van der Doelen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken door de gegevens die u middels ons invulformulier aan ons verstrekt dan wel op basis van de eventuele geplaatste cookies.

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN nummer
 • CBR kandidaatsnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door verdere opmerkingen aan te vullen

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Fa van der Doelen uw persoonsgegevens

Fa van der Doelen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U door middel van de gevraagde persoonsgegevens de mogelijkheid te bieden een account aan te maken dat noodzakelijk is voor het aangaan van een overeenkomst met Fa van der Doelen.
 • Voor het regelen van examens bij het CBR.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fa van der Doelen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fa van der Doelen) tussen zit. Indien er wel sprake is van geautomatiseerde verwerking: Fa van der Doelen gebruikt de volgende computerprogramma's of –systemen:

 • PlanGo: digitale agenda, waarop uw persoonsgegevens ingevoerd worden.
  De leerling kan op dit programma inloggen met de via Email toegezonden inlogcode en daarmee de lesafspraken en facturen inzien. Via het PlanGo programma worden ook de Facturen toegestuurd naar het verkregen E-mailadres.
 • Exact Online: Financiële registratie.

Hoe lang bewaart naam rijschool uw persoonsgegevens

Fa van der Doelen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fa van der Doelen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fa van der Doelen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Fa van der Doelen op haar website gebruikt

Fa van der Doelen gebruikt geen/alleen technische en functionele cookies/tracking cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, mag er uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) gebruik gemaakt worden van onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fa van der Doelen. U heeft daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@favanderdoelen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek. Mocht er geen reactie binnen vier weken volgen? Neemt u alstublieft telefonisch contact met ons op.
Fa van der Doelen wil u er tevens op wijzen dat u wanneer u vermoed dat uw gegevens onterecht ge- dan wel misbruikt zijn de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Te weten: de Autoriteit Persoonsgegevens. Via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe Fa van der Doelen de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgt

Fa van der Doelen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@favanderdoelen.nl.

Contactgegevens:

Fa van der Doelen is gevestigd aan Kapelstraat 71, 5466 PB Veghel
Website: www.favanderdoelen.nl
E-mailadres: info@favanderdoelen.nl
Telefoonnummer: 0413-364816

60jaarlogo
Vrb logo1

Laat ons u bellen...

Verkeersschool FA. van der Doelen   |   Disclaimer   |   Sitemap   |   Realisatie door: Björn Vijfvinkel